Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oslava Svátku Božího Milosrdenství v Suchdole Jednově - 2005

21. 7. 2008

Chrámový sbor slavil svátek

Božího Milosrdenství 

V Suchdole - Jednově

 

 

30. dubna 2005 uplynulo pět let ode dne, kdy Svatý Otec Jan Pavel II.

svatořečil řádovou sestru Faustynu Kowalskou a současně ustanovil svátek

Božího Milosrdenství. Od toho dne se slaví první neděli po Velikonocích (druhá

velikonoční neděle) jako Neděle Božího Milosrdenství. My, členové chrámového

sboru, jsme měli možnost oslavit tento svátek na pozvání otce Jana Lisowského

v Suchdole - Jednově.

Krátce po půl jedné jsme se tedy vydali několika auty do Suchdolu. Po

příjezdu směřoval náš první pohled na celkovou podobu chrámu Navštívení

Panny Marie a jeho průčelí se sochami sv. Františka z Asissi a sv. Benedikta.

Otec Jan nás radostně přivítal.

Při vstupu do chrámu nás upoutal neobyčejně světlý interiér jasných barev,

sladěný s vnitřní výzdobou chrámu. Nad svatostánkem je umístěna původní

pieta Bolestné Matky Boží s Kristem v náručí. Chrámovou valenou klenbu zdobí

medailon zobrazující Kristovo narození. Po levé straně v blízkosti oltáře byl

umístěn obraz Milosrdného Ježíše, pod ním na nízkém schodku portréty Svatého

Otce připomínaly jeho odchod na Věčnost; krásu posvátného prostředí

doplňovalo květinové aranžmá.

Přede mší svatou se nabízela možnost vyslechnout v chrámu MC nahrávku

úryvků z Deníku sv. Faustyny Kowalske. Poté následovala mše svatá, kterou

jsme doprovázeli svými zpěvy. Vyslechli jsme dlouhé, ale především působivé

kázání o. Lisowskeho. Jeho touhou bylo, aby v srdcích všech přítomných

pevně zakořenila slova o nesmírném Božím Milosrdenství. "Toužím po důvěře.

Ať se ke mně nebojí přiblížit duše slabá, hříšná, a i kdyby měla více hříchů než

je písku na zemi, všechno utone v moři mého Milosrdenství." "Pálí mne

plameny milosrdenství. Chci je vylít na všechny lidské duše." Tato a další

spousta slov zapadala do našeho nitra. Množství paprsků tryskajících z nitra

Božího Milosrdenství jakoby ještě chtěly zdůraznit dva dlouhé paprsky

souběžné s paprsky na obraze Milosrdného Ježíše promítající se na stěně skrze

okenní vitráž, jeden v sytě růžové a druhý ve fialové barvě.Před vystavenou

Nejsvětější svátostí otec Jan adoroval slovy sestry Faustyny. Svou důvěru

k této světici každý z nás mohl vyjádřit jednotlivě v duchu pronesenou

prosbou a současným dotekem jejich ostatků. Na závěr zazněly tóny písně

Vesel se, nebes Královno.

Poté nás na faře čekaly stoly plné dobrot, do kterých jsme se s chutí pustili.

Po přátelském povídání nás otec zavedl k prameni Svaté vody ve vodní kapli

v blízkosti kostela, vyvěrajícího pod hlavním oltářem. Vznik barokního poutního

kostela je spjat právě se zázračným uzdravením nevidomého u studánky.

Dověděli jsme se také, že se zde konají poutě: hlavní "velká" na svátek

Navštívení Panny Marie slavená o 1. neděli v červenci. "Malá" pouť slavená

následující neděli. Porciunkule - na svátek Panny Marie Královny andělů

(blíže ke 4.8.). A poslední pouť v neděli blíže svátku Narození Panny Marie.

Posilněni vodou z pramene a požehnáním otce Jana jsme se rozloučili a

vydali se na cestu domů.

Slunečné počasí, které nás provázelo po celý den, příjemně dotvářelo

atmosféru dne svátku Božího Milosrdenství. Při mši svaté v den kanonizace

sestry Faustyny ve své homilii Svatý Otec Jan Pavel II. vyjádřil velkou radost,

že může nabídnout celé církvi život a svědectví s. Faustyny Kowalske. Víme,

že odešel na Věčnost právě v ten večer, kdy podle liturgického chápání času

již nastala Neděle Božího Milosrdenství. Jsme rádi, že jsme takto mohli prožít

svátek Božího Milosrdenství, byť zakalený odchodem milovaného Svatého Otce;

ale zůstáváme s nadějí na Vzkříšení a posíleni důvěrou v nezměrnou Boží lásku.

Děkujeme otci Janovi za pozvání a naší milé sbormistryni Zdeňce Kvasnicové  

za celou organizaci.

Přeji nám všem, abychom s radostí šířili úctu k Božímu Milosrdenství

a upřímně se k Ježíši obraceli se slovy, po kterých tolik touží:

"Ježíši, důvěřuji Ti."

 

                                                                        Naďa Fraisová